Πλοήγηση στην Εφαρμογή

Με την εκκίνηση της εφαρμογής εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα για την επιλογή γλώσσας. Η γλώσσα αναφέρεται στην εμφάνιση των περιφερειακών επιλογών και κειμένων και όχι του ποιήματος ή των λεξιλογικών πινάκων.

Αμέσως μετά την επιλογή γλώσσας εμφανίζεται το κυρίως μενού της εφαρμογής, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Μέσα από το μενού μπορείτε να μεταβείτε στα επιμέρους θέματα του CD-ROM όπως είναι η φιλολογική εισαγωγή, τα τεχνικά θέματα, το κείμενο του Ερωτόκριτου (“ΚΕΙΜΕΝΟ”), το οπτικοακουστικό υλικό και βεβαίως οι πίνακες της λεξιλογικής ανάλυσης (“ΠΟΙΗΜΑ ~ ΠΙΝΑΚΕΣ”: στην κεντρική αυτή ενότητα οι λεξιλογικοί πίνακες διασυνδέονται άμεσα με το κείμενο του Ερωτόκριτου, εμπλουτισμένο με γραμματικούς προσδιορισμούς).

Επιλέγοντας να δείτε το κείμενο του Ερωτόκριτου (“ΚΕΙΜΕΝΟ”), εμφανίζετε τη σελίδα που φαίνεται παρακάτω. Η ταινία στο κάτω μέρος της σελίδας σας επιτρέπει να μετακινείσθε μεταξύ των μερών του έργου. 

Επιλέγοντας το οπτικοακουστικό υλικό, εμφανίζετε τη σελίδα που ακολουθεί. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα στοιχεία που εμφανίζονται για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος, στην περίπτωση των εικόνων, ή για το ακούσετε, στην περίπτωση του ήχου.

Τέλος, επιλέγοντας να πλοηγηθείτε στους λεξιλογικούς πίνακες (“ΠΟΙΗΜΑ ~ ΠΙΝΑΚΕΣ”), εμφανίζετε μια νέα σελίδα, όπως αυτή που ακολουθεί. 

Ουσιαστικά, η σελίδα αυτή αποτελείται από πέντε ξεχωριστά τμήματα, με διαφορετικές λειτουργίες το καθένα. Ειδικότερα, 
– το πάνω οριζόντιο τμήμα.

Εμφανίζει κάθε φορά το όνομα του πίνακα στον οποίο έχετε πλοηγηθεί. Παράλληλα, το εικονίδιο πάνω αριστερά επιτρέπει την επιστροφή στο κύριο μενού της εφαρμογής.

– το αριστερό κάθετο τμήμα.

Αποτελεί το μενού επιλογής λεξιλογικού πίνακα. Παράλληλα, η διαχωριστική κάθετος επιτρέπει την πλοήγηση στο περιεχόμενο των πινάκων, όπως για παράδειγμα τα μέρη (Α-Ε) του ποιήματος ή το τα τμήματα των πινάκων, διαιρεμένα με βάση το αλφάβητο.

– το κεντρικό τμήμα.

Εμφανίζει το κείμενο των λεξιλογικών πινάκων και επιτρέπει τη μετάβαση μεταξύ αυτών με την επιλογή των κατάλληλων συνδέσμων που περιέχουν.

 – το κάτω αριστερό τμήμα.

Περιέχει μια σειρά εργαλείων για την διευκόλυνση του χρήστη.

Ειδικότερα, το πρώτο από αριστερά κουμπί επιτρέπει στο χρήστη να μετακινείται προς τα πίσω, δηλαδή να βλέπει τις προηγούμενες σελίδες που είχε επισκεφθεί.

 Το δεύτερο κατά σειρά κουμπί επιτρέπει την εκτύπωση του κειμένου που εμφανίζεται στο κεντρικό τμήμα του παραθύρου.

 Τέλος, το δεξιότερο κουμπί εμφανίζει πληροφορίες που αφορούν στη διασύνδεση των πινάκων και την πλοήγηση μεταξύ αυτών.

– το κάτω δεξιό τμήμα.

Χρησιμοποιείται για την πλοήγηση σε επιμέρους τμήματα των λεξιλογικών πινάκων, όπως για παράδειγμα τα επιμέρους τμήματα στα οποίο είναι χωρισμένο το κάθε μέρος (Α-Ε) του ποιήματος (ανά εκατό στίχους) ή τα επιμέρους τμήματα στα οποία έχει χωριστεί το κάθε γράμμα του συμφραστικού πίνακα.