Για την εφαρμογή

O παρών ιστότοπος δίνει στον αναγνώστη-χρήστη τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης σε ολόκληρο το κείμενο του Ερωτόκριτου (9.982 δεκαπεντασύλλαβοι στίχοι): το κείμενο του Ερωτόκριτου, βασισμένο στην έκδοση του καθηγητή Στυλιανού Αλεξίου (Γ΄ βελτιωμένη ανατύπωση. Ερμής [Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη], 1992), και όλοι οι λεξιλογικοί πίνακες του τετράτομου έργου των Dia M. L. Philippides και David Holton (με την τεχνική συνεργασία του John L. Dawson), Του κύκλου τα γυρίσματα: ο Ερωτόκριτος σε ηλεκτρονική ανάλυση (Ερμής, 1996-2000). Ανάμεσα στο κείμενο και τους λεξιλογικούς πίνακες έχουν προστεθεί, χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία, σχεδόν ένα εκατομμύριο διασύνδεσμοι, με τους οποίους ο αναγνώστης-χρήστης μεταφέρεται πολύ γρήγορα από τον ένα πίνακα στον άλλο ή από το κείμενο του ποιήματος στους πίνακες, και τανάπαλιν.

O ιστότοπος απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι φιλόλογοι και γλωσσολόγοι θα βοηθηθούν στην εξέταση της γλώσσας του κειμένου του Ερωτόκριτου. Κριτικοί της λογοτεχνίας και μελετητές θα βοηθηθούν στην ανάλυση του ύφους του Κορνάρου (σε θέματα όπως η χρήση επαναλαμβανόμενων εκφράσεων, η δομή της αφήγησης, ο χαρακτηρισμός προσώπων) και στη μελέτη της τεχνικής της στιχουργίας του. Οι ενδιαφερόμενοι για λαογραφικά και ανθρωπολογικά θέματα μπορούν να ανιχνεύουν συγκεκριμένες λέξεις, φράσεις και ιδέες, που φανερώνουν την ιδιοσυγκρασία του ποιητή και το κλίμα της εποχής του.Ο ιστότοπος έχει επίσης εκπαιδευτικές εφαρμογές: φοιτητές στα πανεπιστήμια και μαθητές στο λύκειο.