ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Dia M. L. Philippides και David Holton

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Dr John L. Dawson και Dr Douglas de Lacey (University of Cambridge)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εκδοτική Ερμής – Hermes Digital
Σύμβουλος Έκδοσης: Νικόλαος Γκουράρος
Προγραμματισμός: Απόστολος Τσουκαλάς, Νίκος Κυριόπουλος,
Έλενα Λάπτεβα, Μανόλης Λιόσης, Ιωάννης Γκίκας, Ανδρέας
Γραφικά: Alex Jackson, Αλέξανδρος Σκαραμαγκάς

Ευχαριστούμε τον καθηγητή κ. Στυλιανό Αλεξίου που μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε το κείμενο της κριτικής του έκδοσης του Ερωτόκριτου.
Οι άλλοι συνάδελφοι και φίλοι, καθώς και οι χορηγοί της έρευνας, τους οποίους ευχαριστούμε για την ουσιαστική συνεισφορά τους, αναφέρονται στο εσωτερικό του CD-ROM

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του ΠΑΒΕ96 από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

κ. Ουρανία Ξυλούρη,
The British Library,
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη,
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών