Βιβλιάριο

Dia M. L. Philippides – David Holton – John L. Dawson.
Αθήνα: Εκδοτική Ερμής, 2013.

Το κείμενο και οι πίνακες βασίστηκαν στην κριτική έκδοση του Στυλιανού Αλεξίου. Greek and English interface.

ISBN:  978-960-320-218-9Κατεβάστε το Βιβλιάριο σε μορφή pdf