Οδηγίες χρήσης

Πίνακας Περιεχόμενων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ του CD-ROM


Πινακας περιεχομένων

• ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ


  1.  Γενικά θέματα,  
  2.  Επιμέρους θέματα των πινάκων,  
  3.  Παροράματα

• ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


 Α΄ φάση:  
  1.  Γενικά,   
  2.  Χρονικό πλαίσιο,   
  3.  Ιδιαιτερότητες στο κείμενο,  
  4.  Επιλογή εργαλείων ανάπτυξης και παρουσίασης,   
  5.  Οι σύνδεσμοι,  
  6.  Η διαπροσωπεία (Interface),  
  7.  Αποτελέσματα
 Β΄ φάση


• ΠΟΙΗΜΑ ~ ΠΙΝΑΚΕΣ

(= το κεντρικό μέρος του CD-ROM)
 ΠΟΙΗΜΑ: Το πλήρες κείμενο του ποιήματος, με γραμματικούς προσδιορισμούς για τον διαχωρισμό των ομογράφων τύπων, και με διασυνδέσμους προς τους πίνακες

 ΠΙΝΑΚΕΣ: Συμφραστικός Πίνακας Λέξεων, Πίνακας Λέξεων-Λημμάτων και Λεξικών Μορφών, Συχνότητα Λέξεων-Λημμάτων, Συχνότητα Λεξικών Μορφών, Αντίστροφος Πίνακας Λέξεων, Αριθμός Λέξεων ανά Στίχο και ανά Δίστιχο, Λέξεις Ρίμας, Ριμάριο

 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ



• ΚΕΙΜΕΝΟ


 Το κείμενο του Ερωτόκριτου, χωρίς διασυνδέσμους

• ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ


 Σχετική εικονογράφηση και μουσική

• ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ



• ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ



 

επιστροφή