Αγορά

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ: ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ. CD-ROM (PC/MAC).

Dia M. L. Philippides - David Holton - John L. Dawson.
Αθήνα: Εκδοτική Ερμής, 2013.

Το κείμενο και οι πίνακες βασίστηκαν στην κριτική έκδοση του Στυλιανού Αλεξίου. Greek and English interface.

ISBN:  978-960-320-218-9

Το CD-ROM μπορεί να διατεθεί σε τάξεις μαθητών ή φοιτητών σε φιλικότερη τιμή

Για παραγγελίες:
Σε βιβλιοπωλεία ή στον εκδότη:
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ
Σμολένσκυ 34, Αθήνα 11473
τηλ. 210-3845625• φαξ 210-3807747
email: hermes69@otenet.gr

 
TIMH: 25,00 ευρώ  + ΦΠΑ 23%

επιστροφή