Οδηγίες χρήσης

Εκκίνηση

Οδηγίες εκτέλεσης

Οδηγίες εκτέλεσης σε PC:

-------------------------------------------------------
Για την εκτέλεση της εφαρμογής αρκεί να τοποθετήσετε το CD-ROM στη μονάδα δίσκου του υπολογιστή και να εκτελέσετε (με διπλό κλικ) το αρχείο "start.html" που βρίσκεται στον αρχικό κατάλογο του CD-ROM.


Οδηγίες εκτέλεσης σε Mac:

------------------------------------------------------
Για την εκτέλεση της εφαρμογής αρκεί να τοποθετήσετε το CD-ROM στη μονάδα δίσκου του υπολογιστή και στο διάλογο που εμφανίζεται να κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο "start.html".


Η κίνηση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την εκκίνηση του προεπιλεγμένου browser του συστήματός σας με την αρχική οθόνη της εφαρμογής.
Για τη λειτουργία της εφαρμογής είναι απαραίτητη η παρουσία του CD-ROM στον οδηγό του υπολογιστή σας, μια και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες περιέχονται σε αυτό.

επιστροφή