Διεθνές Συνέδριο «Ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου: ερευνητικές προτάσεις και προοπτικές»

Thursday 6 pm - Friday 8 pm 
May 28-29, 2015
Thessaloniki, Greece

Πέμπτη 6 μμ - Παρασκευή 8 μμ
28-29 Μαΐου 2015
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Conference programme/Πρόγραμμα Συνεδρίου

Venue/Χώρος διεξαγωγής:

Teloglion Foundation of Art A.U.Th./Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.Επιστροφή στα ΝΕΑ