«μόνον εσέ, Ρωτόκριτε» ένας εικαστικός διάλογος με το έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου

  "Ερωτόκριτος" - Χαΐνηδες Ψαραντώνης

  Διεθνές Συνέδριο «Ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου: ερευνητικές προτάσεις και προοπτικές»